top of page

Última actualización: 2019/07/12


Tuyển dụng: Công ty TNHH Nhựa Cotec, tuyển dụng với số lượng lớn lao động phổ thông, người lao động mới vào công ty làm việc đủ từ 03 tháng trở lên đượnghng tiền xăng xe, tiền ăn…. Địa chỉ: Lô E4 + E5, khu Công Nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Số điện thoại: 0227.6250.702

招聘 越南 同事 加入 我們 公司

本 公司 為 越南 玩具 工廠 , 位於 太平 省 太平 市 , 開 立 已經 8 年。

現在 因為 公司 擴大 而 招 多名 技術 及 大學 畢業生。

所以 崗位 必須 能 看 及 能 電腦 打字。 如有 相關 經驗 會 優先。

申請 方法 : 電郵 CV 到 jobs@cotec.co

bottom of page